Martín-Sánchez R; Peguero-Pina JJ; Alonso-Forn D; Ferrio JP; Sancho-Knapik D; Gil-Pelegrín E

Martín-Sánchez R; Peguero-Pina JJ; Alonso-Forn D; Ferrio JP; Sancho-Knapik D; Gil-Pelegrín E (2022). Summer and winter can equally stress holm oak (Quercus ilex L.) in Mediterranean areas: A physiological view. Flora, 290(), -. DOI: 10.1016/j.flora.2022.152058

Tipo de publicación:
Publicaciones en revistas

Referencia:
Martín-Sánchez R; Peguero-Pina JJ; Alonso-Forn D; Ferrio JP; Sancho-Knapik D; Gil-Pelegrín E (2022). Summer and winter can equally stress holm oak (Quercus ilex L.) in Mediterranean areas: A physiological view. Flora, 290(), -. DOI: 10.1016/j.flora.2022.152058

DOI / ISBN:
http://doi.org/10.1016/j.flora.2022.152058

Departamento:
Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente, Recursos Forestales

Año de publicación:
2022