Inicio proyecto: 
24/10/2017
Fin proyecto: 
31/12/2018
Investigador principal: 
Ana Wünsch
Presupuesto: 
14.708 €

 

Organismo financiador: 
INGACAL. Servizo de Sanidade e Produxion Vexetal